Trwałość projektu Srebrna sieć

W ramach trwałości projektu „Srebrna sieć” Gmina Kobylnica (Partner wiodący) oraz Gminy Damnica, Główczyce, Kępice, Słupsk, Ustka, Potęgowo i Tuchomie oraz Powiat Słupski (Partnerzy Projektu) realizujący w latach 2018 – 2020 projekt Srebrna Sieć na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych 60+ w ramach trwałości projektu realizują działania:

  • 184 usługi opiekuńcze w postaci teleopieki domowej (Kobylnica-44, Damnica-10, Główczyce-10, Kępice-30, Słupsk-45, Potęgow-25, Tuchomie-20),
  • 11 opiekunów faktycznych deklaruje gotowość świadczenia sąsiedzkich usług opiekuńczych: Damnica-2 os, Główczyce-3 os, Kępice- 4 os, Słupsk-1 os, Tuchomie-1 os,
  • 69 wolontariuszy deklaruje gotowość wsparcia seniorów w swoich gminach: Kobylnica-2os, Damnica-3 os, Główczyce-3 os, Kępice-11 os, Słupsk-29 os, Ustka-3 os, Potęgowo-8os, Tuchomie-10 os,
  • kontynuowana jest działalność wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy medycznych działającej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny w Słupsku,
  • działa 9 punktów animacji środowiskowej: 8 w Ośrodkach Pomocy Społecznej – Kobylnica , Damnica, Główczyce, Kępice, Słupsk, Ustka, Potęgowo, Tuchomie oraz 1 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny w Słupsku.

Zaplanowane działania kontynuowane będą do 31.12.2024 roku.

Informacja dot. realizacji zasady trwałości projektu