Szkolenia dla seniorów

W każdej gminie odbędą się warsztaty wzmacniające pn. „Emocjonalne i psychiczne zdrowie seniora” dla seniorów korzystających z usług sąsiedzkich, asystenckich, specjalistycznych.

Warsztaty będą dotyczyły profilaktyki zdrowotnej, samoorganizacji, sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Seniorzy pogłębią wiedzę na temat radzenia sobie z problemami związanymi ze swoim zdrowiem, co zwiększy ich umiejętności dbania o siebie i prowadzenia zdrowego trybu życia.

Seniorzy rozwiną umiejętności współdziałania i wspierania się wzajemnie, uzyskają większą motywację do aktywności, wzmocnią świadomość własnych zasobów, co da im poczucie większej wartości i pewności siebie. W zależności od indywidualnych potrzeb seniorów, w trakcie warsztatów poruszane będą następujące kwestie: wzrost poczucia własnej wartości, oswojenie ze zmianą, asertywność, profilaktyka chorób starszego wieku, dbanie o sprawność fizyczną i kondycję psychiczną seniora, umiejętność zdrowego odżywiania się. Warsztaty grupowe pozwolą na efektywne przekazanie treści profilaktycznych seniorom, kontakt środowiska senioralnego oraz wymianę uwag i spostrzeżeń seniorów.

Szkolenie seniorów