Szkolenia dla opiekunów faktycznych

Szkolenia dla opiekunów faktycznych odbędą się w gminach: Główczyce, Potęgowo, Dębnica Kaszubska, Smołdzino. Szkolenia odbędą się z zakresu: Specyfika opieki nad osobami zależnymi. Ocena własnych potencjałów rozwojowych i predyspozycji osobistych do sprawowania opieki. O radościach i trudnościach w świadczeniu wsparcia opiekuńczego. Analiza narzędzi i metod niwelujących trudności natury psychofizycznej i pielęgnacyjnej w pracy opiekuna osoby zależnej. Narzędzia i metody pracy usprawniające komunikację z osobą starszą. Budowanie relacji opiekun-osoba zależna. Czym jest przemoc ekonomiczna i słowna. Etyka i zasady współżycia społecznego w pracy z osobą zależną. Konflikt i sytuacje manipulacyjne w pracy z osobą zależną. Anty-stres. Zajęcia praktyczne z zakresu budowania i zachowania pozytywnych relacji opiekun –osoba zależna, opiekun- bliscy osoby zależnej. Asertywność. Rozpoznawanie i stosowanie zachowań asertywnych w opiece nad osobą starszą.

Podczas szkoleń i warsztatów uczestnicy poznają nie tylko nowe wiadomości, ale w sposób praktyczny mogą sprawdzić swoje świeżo nabyte umiejętności za pomocą ćwiczeń, odgrywanych scenek rodzajowych i sytuacji problemowych.