Punkty Świadczenia Usług Opiekuńczych

W ramach projektu powstały Punkty Świadczenia Usług Opiekuńczych w których Animatorzy Lokalni udzielają szczegółowych informacji o projekcie, realizowanych zintegrowanych usługach społecznych dla osób 60+.

Dane teleadresowe Punktów Świadczenia Usług Opiekuńczych na terenie gmin uczestniczących w projekcie.

1.Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy
adres: ul. Wodna 20/3, 76-251 Kobylnica, tel. 59 842 99 75
e-mail: ops@opskobylnica.pl , strona internetowa: www.opskobylnica.pl
animator lokalny: Joanna Nowe
poniedziałek godz. 7:30 – 16:30, wtorek – czwartek godz. 7:30-15:30, piątek godz. 7:30 -14:30. .

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej
adres:  ul. ks. Antoniego Kani 26, 76-248 Dębnica Kaszubska,  tel. 59 841 21 89 e-mail: kontakt@opsdebnicakaszubska.pl , strona internetowa: www.opsdebnicakaszubska.pl
animatorzy lokalni: Agata Łowczyk, Monika Piechna
poniedziałek godz. 8:00-17:00, wtorek-czwartek  godz. 7:00 – 15:00, piątek godz. 7:00-14:00.

3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach
adres: ul. Słupska 21, 76-220 Główczyce tel. 59 811 60 15
e-mail: gops@ops-glowczyce.pl, strona internetowa: http://ops-glowczyce.pl
animator lokalny: Justyna Arcisz
poniedziałek – piątek, godz. 7:00 – 15:00.

4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach
adres: ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, tel. 59 857 63 59
e-mail: ops@opskepice.pl, strona internetowa: www.opskepice.pl
animator lokalny: Marzena Grabowska
poniedziałek godz. 8:00 – 16:00, wtorek-piątek 7:00-15:00.

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce
adres: ul. Dunina 24 76-270 Ustka, tel. 59 8147197
e-mail: gops@ustka.ug.gov.pl , strona internetowa: www.gops.ustka.pl
animatorzy lokalni: Joanna Gielar, Elżbieta Sroka
poniedziałek – wtorek, godz. 7:30 – 15:30, środa 7:30-17:00, czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-14:00.

6. Centrum Usług Społecznych Gminy Redzikowo
adres: Obrońców Wybrzeża 2, 76-200 Słupsk tel. 59 842 84 02
e-mail: cus@gminaredzikowo.pl strona internetowa https://cus.slupsk.pl/
animator lokalny: Dominika Sokołowska
poniedziałek 7:30-16:30, wtorek- czwartek godz. 7:30-15:00, piątek, godz. 7:30 – 13:30.

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie
adres: ul. Szkolna 2, 76-230 Potęgowo, tel. 59 8115114
e-mail:  gops@gopspotegowo.pl, strona internetowa:  www.gopspotegowo.pl
animator lokalny: Dorota Malek, poniedziałek – piątek, godz. 7.30-15.30

8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej adres ul. ul. Mickiewicza 20, 76-213 Gardna Wielka, tel. 59 811 72 74, e-mail:poczta@gops-smoldzino.pl , strona internetowa: www.gops-smoldzino.pl
animator lokalny: Anita Witusińska
poniedziałek – piątek , godz. 7.30-15.30

Dla uczestników korzystających z poradnictwa senioralnego:
9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
ul. Sienkiewicza 20, 76-200 Słupsk tel: 59 8414-311
e-mail: sekretariat@pcpr.slupsk.pl , strona internetowa www.pcpr.slupsk.pl
Powiatowy animator działań senioralnych: Kamila Brzezicka
poniedziałek – piątek, godz. 7.30-15:30