Piknik Senioralny

W ramach projektu odbędą się Pikniki Senioralne w Kępicach i w Główczycach.

Celem pikników będzie promowanie aktywizacji seniorów, wolontariatu senioralnego, zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowotnej, integracji seniorów i wymiana dobrych praktyk.

Pikniki zaplanowane są na lata 2021 i 2022.

W dniu 10 września 2021 r. w Obłężu gmina Kępice odbył się pierwszy piknik senioralny.

W dniu 15 sierpnia 2021. w Główczycach odbył się Piknik senioralny