Aktualności

8.10.2018
Szkolenia dla seniorów i opiekunów faktycznych w gminie Kępice

W dniu 25 września 2018 r. odbyło się w świetlicy w Biesowicach  szkolenie dla seniorów i opiekunów faktycznych. Pierwsze szkolenie integracyjne dotyczyło poznania się nawzajem. Podczas szkolenia uczestnicy poznali podstawowe wyzwania okresu senioralnego, identyfikację własnych mocnych i słabych stron.  Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

czytaj dalej
2.10.2018
Rada Seniorów w Gminie Ustka

Dnia 12 września 2018 r. w Urzędzie Gminy Ustka odbyły się wybory do Gminnej Rady Seniorów.  Rada Seniorów liczy 10 osób. Celem działania Rady będzie integracja i wspieranie środowiska seniorów oraz reprezentowanie interesów tej grupy osób.

czytaj dalej
2.10.2018
Powoływanie Rad Senioralnych

W gminach partnerskich projektu rozpoczęły się procedury powoływania Rad Seniorów, których celem działania będzie integracja i wspieranie środowisk seniorów oraz reprezentowanie interesów tej grupy osób. Do Rad Seniorów mogą kandydować osoby, które ukończyły 60 – ty rok życia. Zgłoszenia dokonują stowarzyszenia działające na rzecz seniorów lub co najmniej 10 – ciu pełnoletnich mieszkańców gminy. Szczegółowych informacji o naborze kandydatów udzielają animatorzy lokalni gminnych ośrodków pomocy społecznej.

czytaj dalej
2.10.2018
Szkolenie animatorów z funkcjonowania sprzętu do teleopieki

Dnia 20 września 2018 roku w Kobylnicy odbyło się przeszkolenie Lokalnych Animatorów Usług Opiekuńczych w zakresie świadczenia i systemu działania zdalnych usług opiekuńczych. Szkolenie przeprowadzone zostało przez wykonawcę dostarczającego sprzęt i usługę teleopieki tj.  Polskie Centrum Opieki z Gdyni. W ramach spotkania animatorzy zapoznali się z systemem świadczenia zdalnych usług, sposobami komunikowania się z operatorem, formami funkcjonowania sieci oraz trudnościami technicznymi i barierami mentalnymi użytkowników „opasek życia”.

Podczas spotkania zaplanowano…

czytaj dalej