Aktualności

28.12.2018
Szkolenie dla opiekunów w gminie Główczyce

Dnia 13.12.2018  roku przeprowadzono szkolenie w Gminie Główczyce, szkolenie odbyło się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Główczycach.

Pierwsza część spotkania prowadzona była przez obu trenerów. Część ta miała charakter organizacyjno – zapoznawczy. Podczas szkolenia przeprowadzone były m.in. ćwiczenia integracyjne dla opiekunów.

W drugiej części spotkania jeden z trenerów prowadził szkolenie w zakresie zdrowego żywienia i diety osób chorych i starszych. Zapoznano  opiekunów jak prowadzić zdrowy tryb życia.

W tym czasie drugi trener…

czytaj dalej
28.12.2018
Warsztaty aktywizujące dla seniorów w gminie Główczyce

Dnia 06.12.2018 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Główczycach odbyły się warsztaty aktywizujące dla seniorów. Tematem szkolenia była Asertywność – prawo do bycia sobą. Podczas szkolenia zostały omówione umiejętności stawiania granic, poszanowania samego siebie oraz innych osób. Seniorzy ćwiczyli umiejętność zachowania się w sytuacjach trudnych, konfliktowych. Sprawdzali również własne podejście do asertywności. Dodatkowo, w celu polepszenia elastyczności pracy mózgu, został przeprowadzony trening pamięci i koncentracji.

Tego dnia podczas szkolenia odwiedził…

czytaj dalej
28.12.2018
Warsztaty kompetencyjne dla wolontariuszy w gminie Kępice

W dniach 4 i 11 grudnia 2018 r. w sali Urzędu Miejskiego w Kępicach odbyły się szkolenia dla wolontariuszy działających w Punkcie Usług Wzajemnych Wolontariatu Senioralnego przeprowadzone przez Panią Anetę Stawasz.

Warsztaty kompetencyjne miały charakter coachingowy, a ich głównym celem było zmotywowanie uczestników do podejmowania aktywności w zakresie wolontariatu, zwiększenie poziomu motywacji do podejmowania działań oraz wsparcie związane ze specyfiką pracy z osobą starszą i niepełnosprawną.

Liczne ćwiczenia interpersonalne pozwoliły wolontariuszom…

czytaj dalej
28.12.2018
Warsztaty dla seniorów i opiekunów w gminie Ustka

W dniu 07.12.2018 roku w miejscowości Duninowo, odbyły się warsztaty aktywizujące dla seniorów i opiekunów. Temat warsztatów było „Asertywność – prawo do bycia sobą”.

Zostały omówione umiejętności stawiania granic, poszanowania samego siebie oraz innych osób.

Ćwiczono umiejętność zachowania się w sytuacjach trudnych, konfliktowych. Sprawdzono też własne podejście do asertywności.

Dodatkowo, w celu polepszenia elastyczności pracy mózgu, został  przeprowadzony wśród
seniorów trening pamięci i koncentracji.

czytaj dalej