Aktualności

14.03.2019
Szkolenie dla Seniorów w gm. Potęgowo
Dnia 28.02.2019r. odbyło się Szkolenie dla Seniorów w Szkole Podstawowej w Potęgowie. Podczas warsztatów seniorzy rozmawiali o rozpoznawaniu  i zastosowaniu zachowań asertywnych, stawianiu i...
czytaj dalej
8.03.2019
Szkolenie dla seniorów w gminie Tuchomie
Dnia 5 marca 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Tuchomiu odbyły się warsztaty dla seniorów. Tematem przewodnim był stres i radzenie sobie z...
czytaj dalej
5.03.2019
Szkolenie dla opiekunów w gminie Tuchomie

Dnia 25 stycznia  br. odbyło się szkolenie dla opiekunów faktycznych w Tuchomiu. Opiekunowie faktyczni na warsztatach zapoznali się z chorobami wieku starszego, zapobieganiu im, radzeniu sobie z nimi.

czytaj dalej
5.03.2019
Szkolenie dla seniorów w gminie Tuchomie

Dnia 24 stycznia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Tuchomiu odbyły się warsztaty dla seniorów. Tematem wiodącym dla seniorów była asertywność-prawo do bycia sobą. Podczas szkolenia zostały omówione umiejętności różnicowania postawy biernej, agresywnej i asertywnej. Radzenie sobie z zachowaniami podporządkowującymi, przyjmowanie komplementów, radzenie sobie z krytyką, nauka różnicowania krytyki konstruktywnej od destrukcyjnej, identyfikowanie zachowań manipulacyjnych.

czytaj dalej