Aktualności

29.06.2018
Szkolenie dla Opiekunek Wolontariatu w ramach projektu

Dnia 26 czerwca 2018 r. w Kobylnicy odbyło się szkolenie dla Opiekunek Wolontariatu, które od maja br. prowadzą Punkty Usług Wzajemnych Wolontariatu Senioralnego projektu Srebrna Sieć. Punkty Usług Wzajemnych powstały w każdej gminie projektu i mają zadanie animować i wspierać środowiska osób 60+ . Dzięki ich działalności na terenie każdej gminy powstaną grupy samopomocowe wolontariatu senioralnego.

Szkolenie prowadzone przez dr Grzegorza Piekarskiego dotyczyło m.in. kwestii prawnych
i formalnych związanych z działalnością…

czytaj dalej
12.06.2018
Srebrny Telefon

Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 uczestnicy projektu pod nr 512 079 526 będą mogli otrzymać informacje dotyczące:

– aktualnych działań profilaktycznych prowadzonych przez placówki medyczne zlokalizowane na terenie Słupska,
– oferty rehabilitacyjnej dostępnej w placówkach medycznych,
– planowanych imprez oświatowych, kulturalnych, rekreacyjnych w gminach powiatu słupskiego i bytowskiego,
– bezpłatnych sezonowych imprez kulturalnych w Słupsku oraz innych wydarzeń artystycznych uwzględnionych w repertuarze miejscowego teatru.

Seniorzy otrzymają również poradę w chwilach osamotnienia, smutku…

czytaj dalej