Aktualności

12.06.2018
Srebrny Telefon

Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 uczestnicy projektu pod nr 512 079 526 będą mogli otrzymać informacje dotyczące:

– aktualnych działań profilaktycznych prowadzonych przez placówki medyczne zlokalizowane na terenie Słupska,
– oferty rehabilitacyjnej dostępnej w placówkach medycznych,
– planowanych imprez oświatowych, kulturalnych, rekreacyjnych w gminach powiatu słupskiego i bytowskiego,
– bezpłatnych sezonowych imprez kulturalnych w Słupsku oraz innych wydarzeń artystycznych uwzględnionych w repertuarze miejscowego teatru.

Seniorzy otrzymają również poradę w chwilach osamotnienia, smutku…

czytaj dalej
30.05.2018
Projekt Srebrna Sieć

Od dnia 1 kwietnia br. realizowany jest projekt pn. „Srebrna Sieć”. Projekt realizowany jest w ramach Działania 06.02 Usługi Społeczne Poddziałanie 06.02.02.Rozwój usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Srebrna Sieć to projekt partnerski składający się z 11 podmiotów. Liderem projektu jest Gmina Kobylnica.
Partnerzy:

– Gmina Damnica
– Gmina Główczyce
– Gmina Kępice
– Gmina  Słupsk
– Gmina Ustka
– Gmina Potęgowo
– Gmina…

czytaj dalej
30.05.2018
Startuje strona internetowa projektu pn. „Srebrna Sieć”

Z przyjemnością informujemy, że jest już nowy serwis internetowy projektu pn. „Srebrna Sieć”.

Tu znajdować się będą wszystkie informację dotyczące projektu.

czytaj dalej