Kluby seniora

W ramach projektu „Srebrna Sieć II” w 8 gminach partnerskich utworzono 14 Klubów Seniora działających w strukturach organizacyjnych poszczególnych gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.

Kluby łącznie zrzeszają 175 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, motywowania do aktywności, zachęcania do udziału w zajęciach rozwijających zainteresowania, a także wymagające pomocy w zagospodarowaniu czasu wolnego.

Kluby funkcjonują w następujących gminach:

  • 4 Kluby Seniora w miejscowościach: Kępice 15 os.; Korzybie 10 os.; Barcino 10 os.; Biesowice 10 os.
  • 4 Kluby Seniora w gminie Słupsk: po 10 os. w miejscowościach Krępa Słupska, Bukówka, Strzelino i Lubuczewo.
  • Klub Seniora w gminie Główczyce w miejscowości Żoruchowo 15 os.
  • Klub Seniora w gminie Ustka w Machowino 15 os.
  • Klub Seniora w gminie Dębnica Kaszubska 15 os.
  • Klub Seniora w gminie Smołdzino w miejscowości Smołdziński Las 15 os.
  • Klub Seniora w gminie Kobylnica w miejscowości Widzino 15 os.
  • Klub Seniora w miejscowości Potęgowo 15 os.

W ramach działalności klubów ich członkowie będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez przeszkolonych animatorów senioralnych. W latach 2021-2023 zaplanowano również organizację średnio 48 wyjazdów kulturowych (teatr/kino) i wycieczek oraz ok. 96 spotkań specjalistycznych (m.in. z prawnikiem, lekarzem, psychologiem, dietetykiem, ratownikiem medycznym, rehabilitantem).

Zaplanowane zajęcia obejmują zajęcia ruchowe (zumba, aerobik, nornic walking, gimnastyka), zajęcia rękodzielnicze i manualne, zajęcia kreatywne (np. malarstwo artystyczne), warsztaty kulinarne, które to mają na celu zapewnić aktywną integrację seniorów oraz ich stymulację intelektualną i motoryczną. Dodatkowo zaplanowano również spotkania seniorów przy grach planszowych, sudoku czy krzyżówkach.

Integracja środowiska senioralnego w ramach projektu będzie możliwa w ramach zaplanowanych pikników senioralnych organizowanych w gminach Główczyce i Kępice.  Najbliższy piknik odbędzie się w dniu 15 sierpnia w Gminie Główczyce. Planuje się również organizację spotkań integracyjno-okolicznościowych (Andrzejki, Dzień Kobiet, Wigilia).

Dodatkowo w każdym Klubie Seniora (przeprowadzone zostaną warsztaty artystyczne „Łączymy pokolenia” z udziałem seniorów i dzieci w wieku szkolnym mające na celu wzmocnienie więzi społecznych i łączenie pokoleń.

Na zajęcia, spotkania i warsztaty w Klubach Seniora zostanie zakupiony poczęstunek, niezbędne materiały i sprzęt sportowy oraz gry planszowe. Sfinansowane zostaną również koszty transportu seniorów (obejmujący m.in. dowóz do Klubów Seniora w wybranych gminach, dojazd na pikniki senioralne, wycieczki czy wyjazdy kulturowe do teatru i kina).

Łącznie na działalność Klubów Seniora w latach 2021-2023 przewidziano kwotę 892 440 sfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest od 1 grudnia 2020 r. do 30 czerwca 2023 r.

Wartość projektu – 4.290.086,50 zł

Dofinansowanie – 4.075.582,17 zł

Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020