Zapraszamy Seniorów na Piknik Senioralny w gminie Główczyce

Zapraszamy Seniorów na Piknik Senioralny, który odbędzie się 15 sierpnia od godz. 15:00 pod halą sportową w Główczycach. Celem pikniku będzie promowanie aktywizacji seniorów, wolontariatu senioralnego, zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowotnej, integracji seniorów i wymiana dobrych praktyk.

Już dziś zapraszamy naszych Seniorów, tradycyjnie też prosimy ich dzieci, wnuki i pomocne osoby o przekazanie informacji o wydarzeniu oraz pomoc seniorom w dotarciu na imprezę.