Zapraszamy do wzięcia udziału w VIII spotkaniu Pomorskiego Forum Rad Seniorów

Zapraszamy do wzięcia udziału w VIII spotkaniu Pomorskiego Forum Rad Seniorów organizowanym w dniu 18 czerwca 2021r. w Sali im. L. Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, przy ul. Okopowej 21/27 o godz. 11:00. Spotkanie odbędzie się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Alternatywnie jest możliwość dołączenia do wydarzenia online (link razem z instrukcją ZOOM zostanie przesłany na Państwa adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym).

Forum dedykowane jest przedstawicielom Rad Seniorów w województwie pomorskim, osobom decydującym o działaniach podejmowanych w gminie na rzecz Seniorów, a także przygotowującym się do powołania Rady Seniorów. Zasadnicza tematyka Pomorskiego Forum Rad Seniorów będzie koncentrować się na wymianie doświadczeń w kwestiach związanych z tworzeniem warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej, zagadnieniach z zakresu praw konsumenta oraz ochrony przed oszustwami.