Zapraszamy do udziału w spotkaniu pt. „Podróże intelektualne ze Zbigniewem Herbertem”

Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku i Zespół Szkół Informatycznych w Słupsku zapraszają wszystkich seniorów na międzypokoleniowe spotkanie kulturalne pt. „Podróże intelektualne ze Zbigniewem Herbertem”.

Wydarzenie odbędzie się 28 listopada o godz. 10.30 w auli szkolnej Zespołu Szkół Informatycznych przy ul. Koszalińskiej 9. „Podróże intelektualne ze Zbigniewem Herbertem” – to oryginalny i interesujący wykład połączony z montażem multimedialnym oraz prezentacją wierszy Herberta. Program jest przygotowany przez Sekcję Literacką Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ramach trwającego Roku Herbertowskiego.

Podczas wykładu dr Marianna Borawska (opiekun naukowy sekcji literackiej SUTW  i Przewodnicząca Słupskiej Rady Seniorów) omówi życie i twórczość znakomitego polskiego poety, dramaturga i eseisty. Wystąpienie dr Borawskiej  będzie przeplatane materiałami filmowymi o przedwojennym i okupacyjnym Lwowie (w mieście poeta spędził dzieciństwo i wczesną młodość ) oraz o  powojennych losach Herberta. W ramach wydarzenia słupscy seniorzy będą też recytować wiersze autora „Pana Cogito”.

Wiersze Herberta stały się manifestem pokoleń walczących o wolną Polskę i sprzeciwiających się systemowi totalitarnemu. Pan Cogito piętnował oportunizm i nijakość. Ważna była postawa moralna. Bezkompromisowość, odwaga, wierność wartościom i wierność sobie.

Serdecznie zapraszamy na międzypokoleniowie spotkanie poetyckie wszystkich seniorów do naszej szkoły. Celem wydarzenia jest również budowanie i wzmacnianie relacji międzypokoleniowych opartych na otwartości, wzajemnej ciekawości i poszanowaniu różnic, współdziałanie osób w różnym wieku na kanwie kultury, stwarzanie przestrzeni do poznawania się – mówi Karolina Pera, nauczyciel w słupskim ZSI, koordynatorka poetyckiego spotkania.

Więcej informacji o wydarzeniu pod numerem telefonu 516 248 129.