Zapraszamy do udziału w projekcie Wolontariuszy

W ramach Punktu Usług Wzajemnych Wolontariatu Senioralnego zapraszamy chętnych wolontariuszy do udziału w projekcie. Punkt Usług Wzajemnych został stworzony na potrzeby animowania i wspierania środowiska osób 60+ z terenu gminy oraz tworzenia grup samopomocowych wolontariatu senioralnego.

Szczegółowych informacji nt. wolontariatu udziela Animator Działań Senioralnych pod nr tel.: 512-079-526

W załączeniu Regulamin Punktu Usług Wzajemnych Wolontariatu Senioralnego.

Regulamin Punktu Usług Wzajemnych