Zapraszamy do udziału w konkursie Srebrne Serce w gminie Ustka

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur w konkursie ,,Srebrne Serce” dla najbardziej aktywnego seniora z Gminy Ustka.

Konkurs skierowany jest do aktywnych seniorów 60+ angażujących się w działania na rzecz Gminy Ustka. Zgłoszenia kandydata może dokonać Sołtys, Rada Sołecka lub Stowarzyszenie.

Miejsce składania wniosków: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce, pokój nr 16

Termin składnia wniosków upływa z dniem 31 sierpnia 2020 roku

3 pierwsze miejsca zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi

 o wartości od 100 zł do 300 zł

Formularze zgłoszeniowe można pobrać  również ze strony internetowej gops.ustka.pl w zakładce <projekty i szkolenia> projekt ,,Srebrna Sieć”.

Regulamin Konkursu

Zał. Nr 1 do Regulaminu

Zał nr 2 do Regulaminu

Zał nr. 3 do Regulaminu