Zapraszamy do udziału w konkursie „Srebrne Serce” w gminie Tuchomie

Konkurs skierowany jest do aktywnych Seniorów 60+ angażujących się w działania na rzecz gminy, swojej miejscowości, mieszkańców.

W konkursie ocenie podlegać będzie wyróżniająca się postawa Kandydata, jego aktywność, a także zaangażowanie społeczne. Organizatorem konkursu jest Rada Seniorów Gminy Tuchomie oraz Opiekun Wolontariatu projektu ,,Srebrna Sieć”.

Zgłoszenia Kandydatów może dokonać Sołtys, Rada Sołecka lub Stowarzyszenie. Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej: www.gopstuchomie.naszbip.pl lub www.gopstuchomie.pl w zakładce – aktualności ,,Srebrna Sieć” lub w wersji papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchomiu pokój nr 12 i 13.

Wypełnione formularze należy składać do dnia 30 sierpnia 2019 do godziny 10:00. Zgłaszane kandydatury rozpatrzy powołana Komisja Konkursowa składająca się z Radnych Rady Seniorów Gminy Tuchomie. Dla laureatów konkursu przygotowane zostaną trzy równorzędne nagrody oraz symboliczne statuetki!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Do pobrania:

Regulamin konkursu
Formularz zgloszeniowy
Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 do regulaminu
Zgoda kandydata na udział w konkursie