Zapraszamy do udziału w konkursie „Srebrne Serce” w gminie Słupsk

Konkurs ma na celu wyłonienie najbardziej aktywnych Seniorów lub innych osób obejmujących szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów i społeczności lokalnej oraz upowszechnianie i promowanie działalności seniorów i polityki senioralnej w gminie Słupsk.

Regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są  na stronie wwww.gops.slupsk.pl w zakładce „Srebrna Sieć oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.