Zapraszamy do udziału w konkursie „Srebrne Serce” w gminie Kępice

Po raz drugi zapraszamy Państwa do udziału w konkursie Srebrne Serce,  organizowanego w ramach  projekt pn. ,,Srebrna Sieć”, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Konkurs ma za zadanie wyłonić aktywnych seniorów 60+, którzy chętnie angażują się w działaniach na rzecz gmin, społeczeństwa i miejsca zamieszkania. Celem konkursu jest zwiększenie aktywności seniorów oraz docenienie pracy osób wyróżniających się swoja postawą i zaangażowaniem społecznym.

Zgłoszenia kandydata może dokonać osoba fizyczna, sołtys, rada sołecka lub stowarzyszenie. Ocenie będzie podlegać wyróżniająca się postawa seniora oraz jego aktywność w działania na rzecz środowiska lokalnego.

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej: http://www.opskepice.pl

lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępicach, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice w pokoju nr 1A lub 2.

Wypełnione formularze należy złożyć do 31 sierpnia 2020 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępicach w pokoju nr 1A lub 2.

Zgłoszone kandydatury rozpatrzy powołana komisja konkursowa. Trzy pierwsze miejsca zostaną nagrodzone bonami podarunkowymi o wartości od 300 zł do 100zł.

REGULAMIN_SREBRNE_SERCE_2020

ZAŁĄCZNIKI_DO_REGULAMINU_SREBRNE_SERCE_2020