Zapraszamy do udziału w konkursie „Srebrne Serce” w gminie Główczyce

Organizatorami Konkursu jest Rada Seniorów Gminy Główczyce oraz Opiekun Wolontariatu Senioralnego. Konkurs ma na celu wyłonienie najbardziej aktywnych Seniorów, tj. osób 60+ angażujących się w działania i przejawiających inicjatywy na rzecz gminy oraz społeczności lokalnej. Regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są pod treścią niniejszego ogłoszenia oraz w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.


Na zgłoszenia do konkursu czekamy do 16 sierpnia 2019 r.
Zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać: jednostki samorządu terytorialnego, sołtysi, radni, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, Koła Gospodyń Wiejskich oraz osoby prywatne.

Nadzór nad Konkursem sprawuje Kapituła Konkursu składająca się z: Wójta Gminy Główczyce, Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury oraz dwóch Radnych Rady Seniorów Gminy Główczyce. Członkowie kapituły rozpatrzą zgłoszone w terminie kandydatury. Trzech najaktywniejszych seniorów zostanie nagrodzonych i wyróżnionych statuetkami.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie !!!

Do pobrania:

Regulamin_Konkursu_Srebrne_Serce
Załącznik_nr_1_-_Konkurs_Srebrne_Serce
Załącznik_nr_2_-_Konkurs_Srebrne_Serce
Załacznik_nr_3_-_Konkurs_Srebrne_Serce
Załącznik_nr_4_Karta_oceny_formalnej_i_merytorycznej