Zapraszamy do udziału w konkursie „Srebrne Serce” w gminie Główczyce

Po raz drugi zapraszamy do udziału konkursie „ Srebrne Serce”w gminie Główczyce. Komisja konkursu wyłoni najbardziej aktywnych Seniorów 60+ angażujących się w działania i przejawiających inicjatywy na rzecz na rzecz gminy oraz lokalnej społeczności.

Celem konkursu jest promowanie działań na rzecz seniorów, działalności seniorów i polityki senioralnej.

Regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach:  https://ops-glowczyce.pl/ w zakładce Projekty, bądź w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka.

Zgłoszenia kandydatów  mogą dokonać jednostki samorządu terytorialnego, sołtysi, radni, organizacje pozarządowe, kościoły,  związki wyznaniowe , KGW oraz osoby prywatne. Na zgłoszenia czekamy do 4 września 2020r.

Trzech najaktywniejszych seniorów zostanie nagrodzonych i wyróżnionych statuetkami.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie !!!

pdfRegulamin konkursu Srebrne Serce 2020r.pdf260.01 KB

pdfZałącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy .pdf144.54

pdfZałącznik nr 2 – Informacja nt. przetwarzania danych osobowych.pdf21

pdfZałącznik nr 3 – Zgoda kandydata na udział w konkursie .pdf200.

pdfZałącznik nr 4 – Karta oceny formalnej i merytorycznej .pdf219.96