Zapraszamy do udziału w konkursie „Srebrne Serce” w gminie Damnica

Po raz drugi zapraszamy do udziału konkursie „ Srebrne Serce”w gminie Damnica.  Celem konkursu jest promowanie aktywności seniorów i ich zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej i wytypowanie najbardziej zaangażowanych seniorów w gminie Damnica.

Formularze zgłoszeniowe można składać w Urzędzie Gminy w Damnicy ul. Góra 1 do dnia 11 września 2020 r.

REGULAMIN KONKURSU

Załącznik nr 1 do regulaminu

Załącznik nr  2 do regulaminu

załącznik nr 3 do regulaminu