Zapraszamy do udziału w konkursie „Srebrne serce” organizowanego przez Radę Seniorów Gminy Główczyce

Rada Seniorów Gminy Główczyce ogłasza konkurs pt. „Srebrne Serce”, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych Seniorów 60+ za inicjatywy i zaangażowanie w działania na rzecz gminy oraz społeczności lokalnej.  Regulamin Konkursu oraz Formularze Zgłoszeniowe dostępne są pod treścią niniejszego ogłoszenia bądź w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zgłoszenia kandydatów mogą dokonywać jednostki samorządu terytorialnego, sołtysi, radni, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, Koła Gospodyń Wiejskich oraz osoby prywatne.

Na zgłoszenia czekamy do 5 sierpnia 2022 r. Więcej informacji na stronie:

https://ops-glowczyce.pl/programy-i-projekty/projekt-srebrna-siec/gminna-rada-seniorow/530-konkurs-srebrne-serce2022