Zapraszamy do korzystania z wypożyczalni sprzętu i pomocy medycznych

Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku ul. Sienkiewicza 20, pok. nr  4.

Z wypożyczalni mogą korzystać uczestnicy projektu „Srebrna Sieć” zgodnie z Regulamin wypożyczalni. Osoba zainteresowana wypożyczeniem sprzętu składa pisemny Wniosek o nieodpłatne użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego po zapoznaniu się z regulaminem wypożyczalni.

W ramach utworzonej Wypożyczalni uczestnicy projektu mogą nieodpłatne użyczać sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty medyczne w zależności od rodzajów niepełnosprawności, z uwzględnieniem potrzeb w zakresie ich samodzielności i funkcjonalności oraz zastosowania w rehabilitacji.