Zakończenie karnawału w Klubach Seniora w Barcinie i Biesowicach

Uczestnicy Klubów Seniora w Biesowicach i w Barcinie zorganizowali spotkania ostatkowe, podczas których podzieli się z zaproszonymi gośćmi swoimi umiejętnościami kulinarnymi. Wśród zaproszonych gości byli Pani Burmistrz Magdalena Majewska, zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach pani Iwona Goplarek oraz Dyrektor Biblioteki w Kępicach Pani Marta Borodziuk. Seniorzy przygotowali przed spotkaniami obiady oraz słodkie poczęstunki. Wykazać się mogli również umiejętnościami w dekorowaniu i przygotowaniu stołów. Nie zabrakło także upominków w postaci kubków oraz ekologicznych toreb na zakupy. Spotkania w Klubach pozwalają seniorom realizować ich zainteresowania i pasje. Podczas zajęć wymieniają się sprawdzonymi przepisami i nabywają nowe umiejętności.