Zajęcia z psychologiem klubu seniora w Potęgowie

W dniu 25.03.2022r. Uczestniczki Klubu Seniora gościły psycholog Panią Ewe Warwas. Tematem rozmów była sytuacja geopolityczna w Polsce. Pani psycholog udzieliła rad i wskazówek jak radzić sobie ze stresem, strachem i jak rozmawiać z dziećmi na temat wojny.