Zajęcia w klubach seniora gminy Kępice

W dniach 19,20,21 lipca uczestnicy Klubów Seniora, które powstały w ramach projektu spotykali się na kolejnych zajęciach. Uczestnicy, którym kondycja i stan zdrowia pozwolił udali się z instruktorem nordic walking Panią Danutą Kołodziejczyk po krótkiej rozgrzewce na rajd pieszy z kijkami. Natomiast uczestnicy, którym stan zdrowia lub niepełnosprawność uniemożliwiły wzięcie udziału w rajdzie wzięli udział w zajęciach zorganizowanych przez animatora lokalnego Marzenę Grabowska w sali. Odbyły się warsztaty z rękodzieła i kulinarne. Seniorzy lubiący zajęcia kulinarne przygotowali dla wszystkich naleśniki z domowymi dżemami, pozostali wzięli udział w zajęciach na który wycinali podkładki pod kubki z filcu oraz próbowali swoich zdolności w makramie. Wszyscy mieli Możliwość rozwiązywani łamigłówek dla seniorów oraz malować kolorowanki antystresowe, które cieszą się coraz większym powodzeniem u seniorów. Zajęcia wzbudziły bardzo duży entuzjazm wśród seniorów. Wszyscy byli bardzo zaangażowani w zorganizowane aktywności. Podczas spotkań we wszystkich Klubach gościliśmy animatora powiatowego Panią Kamilę Brzezicką, która bardzo chętnie wspólnie z seniorami brała udział w zorganizowanych aktywnościach, rozmawiała. Przekazała również seniorom informacje dotyczące działań animatora powiatowego, wypożyczalni sprzętu działającej w PCPR, możliwości korzystania z Srebrnego Telefonu.

Dziękujemy Pani Dorocie Potrykus wolontariuszce za poprowadzenie w Klubie Seniora w Korzybiu warsztatów z makramy.