Zajęcia sportowe w Klubie Seniora w gminie Kępice

Uczestnicy Klubu Seniora w Korzybiu bardzo chętnie biorą udział w zajęciach sportowych realizowanych w ramach projektu Srebrna Siec II. W odpowiedzi na to zainteresowanie w październiku Pani Danuta Kołodziejczyk poprowadziła zajęcia sportowe  dla seniorów dostosowane do ich potrzeb i niepełnosprawności. Wszyscy mimo zmęczenia z zajęć wychodzili zadowoleni.