Zajęcia sportowe klubu seniora „Radość” z Dębnicy Kaszubskiej

Panie z klubu seniora bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach sportowych prowadzonych przez wspaniałego instruktora Pana Zenona Bartoś.