Zajęcia ruchowe w klubie seniora w gminie Potęgowo

W dniu 21.09.2022 r. Pani Daria Opara przeprowadziła dla Seniorek z klubu seniora Gminy Potęgowo zajęcia ruchowe TOTAL BODY CONDITION z elementami gimnastyki zdrowego kręgosłupa – Blok III i treningiem relaksacyjnym.