Zajęcia ruchowe w klubie seniora gminy Potęgowo

Dnia 12 maja 2022 r. Seniorki po wysłuchaniu instruktorki Pani Darii Opara brały udział w zajęciach ruchowych. Ćwiczenia rozciągające i relaksujące dostosowane były do wieku i możliwości Seniorek. Kolejne zajęcia z Panią Darią odbędą się w czerwcu.