Zajęcia ruchowe klubu seniora w gminie Potęgowo

W dniu 23 czerwca 2022 r. klub seniora uczestniczył w zajęciach ruchowych prowadzonych przez Panią Darię Opara. Zajęcia poprzedzone były wykładem oraz indywidualnymi badaniami wieku metabolicznego, pomiarem ilości tkanki tłuszczowej oraz poziomu nawodnienia organizmu.