Zajęcia pn. Bezpieczny Senior w czterech Klubach Seniora w gminie Kępice

Seniorzy – uczestnicy Projektu Srebrna Sieć II z czterech Klubów Seniora działających w Gminie Kępice skorzystali ze spotkań pod hasłem Bezpieczny Senior zorganizowanych i sfinansowanych  przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zajęcia dotyczyły szeroko pojętego bezpieczeństwa seniorów w życiu codzienny.  Poruszano temat bezpieczeństwa seniorów  jako konsumentów, klientów banków i innych instytucji finansowych, niebezpieczeństwa brania chwilówek, podpisywania umów na różne usługi. Zostało poruszonych wiele zagadnień prawnych i dzięki temu wiele wątpliwości prawnych zostało wyjaśnionych. Poruszono tematy uzależnień i jak sobie z nimi radzić. Gdzie szukać pomocy. Seniorzy bardzo aktywnie uczestniczyli w spotkaniach, zadawali wiele pytań. Bardzo dziękujemy Pani Annie Misiun za zorganizowanie ciekawych spotkań.