Zajęcia instruktażowe Nordic Walking w klubach seniora w gminie Kępice

W ramach zajęć sportowych uczestnicy Klubów Seniora w Gminie Kępice mieli możliwość zapoznać się z techniką chodzenia z tak popularnymi kijkami. Wiele osób deklarowało, że chodzi z kijkami i bardzo to lubią, lecz nie wielu zdawało sobie sprawę ze robi to niepoprawnie. Nasza Pani instruktor, dla której chodzenie z kijkami jest pasją i sposobem na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego poprowadziła zajęcia, podczas który wszyscy mogli zobaczyć i spróbować jak chodzić poprawnie z kijkami. Zwróciła również uwagę na to jak ważna jest rozgrzewka i przygotowanie się do spaceru i jak chodzić, żeby nie nabawić się kontuzji. Dla każdego uczestnika zostały zakupione zestawy kijków w ramach projektu. Seniorzy otrzymali również wiedzę, dlaczego warto chodzić z kijkami, co daje chodzenie z kijkami pod względem zdrowotnym oraz że nie należy się bać tego sportu. Pani Danusia omówiła również zalety aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Wielu seniorów, którzy nie chodzili z kijkami z bardzo dużym entuzjazmem podeszło do treningu. We wszystkich klubach seniorzy zaplanowali jeszcze jedno spotkanie z panią Danusią i to w terenie.