Zajęcia aktywne w klubach seniora w gminie Kępice

W  Klubach Seniora działających w Gminie Kępice odbywały się zajęcia sportowe od października do grudnia. W każdym klubie zrealizowano 9 godzin zajęć sportowych ruchowych i tanecznych. Na początku wielu seniorów z bardzo dużą rezerwą podchodziło do tych zajęć. Obawiali się że nie dadzą rady, nie wierzyli we własne siły i możliwości. Dzięki prowadzącemu Panu Grzegorzowi bardzo szybko uczestnicy przekonali się do zajęć i aktywnie brali w nich udział. Zajęcia były dostosowane do wieku, ograniczeń i niepełnosprawności seniorów. Seniorzy bardzo chętnie brali udział w zajęciach nie patrząc na swoje ograniczenia. Atmosfera w czasie ćwiczeń była pełna pozytywnej energii i humoru. Wszyscy wychodzili z zajęć nie tylko zmęczeni, ale i odprężeni.