Zajęcia aktywizujące dla seniorów

Odpowiedni dobór zajęć może przyczynić się do poprawy sprawności fizycznej i intelektualnej seniorów. Szeroko rozumianą aktywizację seniora podejmuje się m. in. w klubach seniora, uniwersytetach trzeciego wieku i innych ośrodkach. W warunkach domowych również warto organizować seniorowi ciekawe aktywności!

Oto kilka wskazówek przykładowych aktywności domowych:

Aktywności artystyczne
– kolorowanki dla dorosłych
– decoupage
– ozdabianie albumów na zdjęcia

Aktywności z „dawnych lat”
– szydełkowanie
– robienie na drutach
– haftowanie
– szycie
– wyplatanie z wikliny

Uprawianie kwiatów

Czytanie książek, rozwiązywanie krzyżówek, sudoku,

Gry planszowe dla dwóch lub więcej osób.