Zachęcamy do wzięcia udziału w II spotkaniu Pomorskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Zachęcamy do wzięcia udziału w II spotkaniu Pomorskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia, w tym formularz zgłoszeniowy, znaleźć można na naszej stronie internetowej pod linkiem  .