Wyniki konkursu „Srebrne serce” w gminie Słupsk

28 października 2020 r. w Urzędzie Gminy Słupsk odbyło się posiedzenie Komisji Konkursu „SREBRNE SERCE”. Podczas posiedzenia rozstrzygnięto o wynikach konkursu, wybierając laureatów zwykłą większością głosów.

4 listopada 2020 r.  odbyło się symboliczne wręczenie statuetek oraz listów gratulacyjnych dla Laureatów Konkursu.
Nagrody wręczyła Wójt Gminy Słupsk Pani Barbara Dykier oraz Przewodniczący Rady Seniorów Pan Bogdan Czerwiński.

Komisja Konkursu  przyznała trzy nagrody:

I miejsce

– za przedsiębiorczość i zaangażowanie w życie społeczności lokalnej i senioralnej
– za zdecydowanie, cierpliwość, pomysłowość i dokładność w podejmowanych działaniach
– za aktywność w Radzie Seniorów  oraz Caritas
– za wolontariat sąsiedzki oraz bezinteresowną i serdeczną chęć niesienia pomocy
– za bycie organizatorem wielu lokalnych imprez dla seniorów i nie tylko
– za działania na rzecz osób potrzebujących i w trudnej sytuacji życiowej
– za gorące serce i  ciepłe słowo

dla Pani Teresy Ostrycharz

II miejsce

– za zaangażowanie w działalność Klubu Seniora
– za integrację społeczności senioralnej oraz działania na rzecz budowania więzi międzypokoleniowej
– za aktywizację seniorów, zachęcanie do udziału w zajęciach, spotkaniach oraz imprezach organizowanych przez Gminę Słupsk
– za bycie organizatorem i motywatorem dla społeczności senioralnej
– za empatię, dobre serce i dobre słowo

dla Pani Małgorzaty Bazyk

III miejsce

–  za aktywność i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz społeczności lokalnej i senioralnej na terenie Gminy Słupsk
– za w aktywizację seniorów  w Klubie Seniora
– za zaangażowanie w Gminnym Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz Radzie Seniorów
– za chęć pomocy i służenie dobrą radą

dla Pani Marianny Kołodziejskiej

Gratulujemy