Wyniki konkursu „Srebrne Serce” w gminie Potęgowo

W dniu 27.10.2020r komisja konkursowa Konkursu „Srebrne Serce” w Potęgowie, dokonała  oceny zgłoszonych kandydatur i wyboru laureatów  na  podstawie niżej  wymienionych kryteriów:
a) osiągnięcia kandydata w obszarze działań na rzecz społeczności lokalnej,
b) wyróżniająca się postawa społeczna,
c) podejmowanie inicjatyw lokalnych,
d) promowanie działań seniorów i polityki senioralnej.

Komisja konkursowa przyznała:
I miejsce – Pani Marii Krymskiej
II miejsce – Pani Alinie Woźniak-Jakobs
III miejsce – Panu Ryszardowi Nosko
wyróżnienie – Pani Teresie Mazur
Nagrody w postaci karty upominkowej, okolicznościowej statuetki oraz dyplomu zostaną wręczone laureatom  Konkursu  podczas  spotkania seniorów zorganizowanego z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.