Wykonywanie stroików w Klubie Seniora w gminie Ustka

W klubie Seniora w Machowinie w gminie Ustka seniorzy wykonują stroiki na Dzień zmarłych.