Wyjazd do teatru Klubu Seniora z Potęgowa

W dniu 26.05.2023 r. seniorzy z Klubu Seniora z Potęgowa wybrali się do Nowego Teatru w Słupsku.