Wsparcie dla seniorów w dobie pandemii koronawirusa w gminie Kępice

Od dwóch miesięcy zmagamy się z pandemią koronawirusa. Musieliśmy zaadoptować się do nowych zasad obowiązujących w przestrzeni społecznej tak, aby zadbać o nasze życie i zdrowie. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach, animator lokalny projektu „Srebrna Sieć” Pani Marzena Grabowska oraz wolontariusze z Punktu Usług Wzajemnych Wolontariatu Senioralnego szczególną troską otoczyli osoby starsze, które znajdują się w grupie ryzyka. Już w pierwszych dniach trwania pandemii okazała się potrzebna pomoc w codziennych czynnościach tj. przyniesienie drewna czy zrobienie zakupów. Seniorzy otrzymywali również żywność jeśli nie mieli środków finansowych na jej zakup.

Animator lokalny „Srebrnej Sieci” jest w stałym kontakcie z seniorami, którzy cenią sobie bardzo rozmowy telefoniczne z Panią Marzeną Grabowską. Jeśli istnieje potrzeba kontaktu osobistego Pani Marzena odwiedza seniorów z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Rozmowy telefoniczne są  dla nich rodzajem szczególnego wsparcia psychicznego, okazją do podzielenia się swoimi radościami ale również troskami i trudnościami. Często rozmowy schodzą na temat samotności, braku kontaktu z innymi zwłaszcza z rodziną. Są seniorzy, którzy radzą sobie z tą sytuacją bo na co dzień wiodą aktywne i samodzielne życie.

Nieoceniona jest pomoc wolontariuszek Alicji Grabowskiej i Jowity Kąkel, które dbają o dostarczenie seniorkom ciepłego posiłku ze stołówki. Dodatkowo Alicja zaopatruje seniorów w lekarstwa i maseczki ochronne, a także pomaga załatwić sprawy na poczcie.

Zapytaliśmy Alicję od kiedy jest wolontariuszem „Srebrnej Sieci” i jak to jest pomagać?

„Od stycznia tego roku jestem wolontariuszem w projekcie „Srebrna Sieć”. Jednak pomaganie mam we krwi, ponieważ co roku biorę udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, pracowałam społecznie na rzecz szkoły, brałam udział w wielu akcjach i festynach charytatywnych. Pomoc seniorom jest kontynuacją tego co zawsze robiłam. Cieszę się, że mogę w tym trudnym czasie pomóc osobom starszym w prozaicznych czynnościach tj. wykupienie lekarstw, załatwienia spraw na poczcie czy zaniesienie obiadu. Dla mnie to nie problem, a dla seniorów ogromne wsparcie. Przecież to osoby starsze znajdują się w grupie ryzyka dlatego muszą dbać o swoje zdrowie i lepiej jak pozostaną w swoich domach”.

Czy idąc do seniorów stosujesz się do wszystkich wymagań i obostrzeń sanitarnych?

„Oczywiście zawsze mam maseczkę i rękawiczki. Zdaję sobie sprawę, że COVID  jest szczególnie niebezpieczny dla seniorów dlatego trzeba zrobić wszystko, aby ich chronić”.

Co daje Tobie pomaganie innym?

„Pomaganie innym daje mi ogromną radość. Cieszę się, że mogę pożytecznie zagospodarować swój wolny czas, poświęcając go tym, którzy potrzebują wsparcia i pomocy. Kontakt z drugim człowiekiem, a przede wszystkim seniorami jest dla mnie niezwykle cenny, ponieważ mogę czerpać od nich wiedzę, którą nabywali przez całe życie. W dobie panującej pandemii solidarność i ludzka życzliwość są niezwykle potrzebne nam wszystkim”.

Idźmy więc za przykładem naszych wolontariuszek. Otwórzmy się na pomoc drugiemu człowiekowi. Przypominamy, że seniorzy potrzebujący pomocy mogą kontaktować się pod numer telefonu: 501 138 836.