Warsztaty pt. „We mnie jest siła, we mnie jest moc” w klubie seniora w gminie Ustka

W dniu 6 grudnia 2021 r.  w klubie seniora zorganizowano warsztaty pt. „We mnie jest siła, we mnie jest moc”, które poprowadziła terapeutka Pani Olga Geisler w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Podczas spotkania seniorzy skupiali się swoich zasobach, pozytywnych cechach i umiejętnościach. Seniorzy prowadzeni przez terapeutę wzmacniali i motywowali siebie nawzajem  do wykorzystywania swoich mocnych stron.

Podczas zajęć seniorzy dowiedzieli się jak radzić sobie ze stresem, odszukiwali swoje emocje, odczucia i umiejętności, które się sprawdzają i pomagają w życiu. Na koniec seniorzy wykonali kolaż „Pragnienia serc” obrazujący potrzeby, pozytywne stany i odczucia.

Uczestnicy spotkania mieli zapewniony drobny poczęstunek.