Warsztaty na temat higieny zdrowia fizycznego i psychicznego dla seniorów w Klubach Seniora w Gminie Kępice

W Klubach Seniora działających w Gminie Kępice odbyły się w lipcu warsztaty dotyczące higieny zdrowia fizycznego i psychicznego dla seniorów. W ramach zajęć Pani Elżbieta Moskaluk omówiła proces starzenia fizjologicznego i patologicznego, aspekty starości oraz czynniki warunkujące starzenie. Pani Elżbieta starała się przekonać seniorów do tego aby starość traktowali jako etap rozwoju  w swoim życiu a nie karę. Omówiła mity i stereotypy społeczne dotyczące starości. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się cześć dotycząca profilaktyki starzenia i zapobiegania niedołęstwu starczemu. Bardzo dużo emocji, rozmów i wątpliwości wzbudziła temat ageizmu – dyskryminacji i przemocy wobec osób starszych. Najdłużej dyskutowano nad mitami i stereotypami społecznymi usprawiedliwiającymi przemoc wobec osób starszych. Zajęcia były bardzo ciekawe i wielu seniorów jeszcze po spotkaniu zostało na rozmowach indywidualnych.