Warsztaty kulinarne w Klubie Seniora w Korzybiu

W marcu odbyły się warsztaty kulinarne w Klubie Seniora w Korzybiu. Na warsztaty zaproszono gości byli to Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach Pan Tomasz Zagrajek, zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach pani Iwona Goplarek, Dyrektor Biblioteki w Kępicach Pani Marta Borodziuk, Pan Krzysztof Szczepański sołtys sołectwa Korzybie. Seniorzy przygotowali obiad i deser, także dla zaproszonych gości. Seniorzy wykazali się umiejętnościami w dekorowaniu i przygotowaniu stołów. Nakrycie stołów było iście wiosenne, ponieważ spotkanie odbyło się drugiego dnia wiosny. Nie zabrakło także upominków w postaci kubków oraz ekologicznych toreb na zakupy, które otrzymali seniorzy w prezencie. Spotkania w Klubach pozwalają seniorom realizować ich zainteresowania i pasje. Podczas zajęć wymieniają się sprawdzonymi przepisami i nabywają nowe umiejętności oraz maja możliwość spotkać się i porozmawiać co w dobie pandemii nie jest bez znaczenia.