Warsztaty kompetencyjne dla wolontariuszy z gminy Ustka

W dniu 26 sierpnia 2019 r. w  świetlicy wiejskiej w Niestkowie,  Gmina Ustka odbyły się warsztaty kompetencyjne dla wolontariuszy prowadzone przez Panią Katarzynę Delicką z Centrum Pomocy Psychologicznej i Profilaktyki, Poradnia Psychologiczna Dzieci, Młodzieży, Rodzin.

Tematem szkolenia była ,,Budowa relacji, asertywność, komunikacja”. Wykłady miały na celu rozwój kompetencji osobistych i efektywności osobistej. Uczestnicy nabyli wiedzę z zakresu umiejętności budowania prawidłowych relacji z podopiecznymi. Ponadto poznali prawidłowe techniki komunikacji interpersonalnej oraz nabyli umiejętność słuchania. Szkolenie zapoznało uczestników z technikami pomagającymi rozpoznawać stany emocjonalne i regulować emocje. Ostatnim elementem warsztatów był trening asertywności, który pozwoli uczestnikom radzić sobie z osobami naruszającymi granice.