Warsztaty kompetencyjne dla wolontariuszy w gminie Ustka

W dniu 25 listopada 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Duninowie, Gmina Ustka odbyły się warsztaty kompetencyjne dla wolontariuszy prowadzone przez Panią Katarzynę Delicką z Centrum Pomocy Psychologicznej i Profilaktyki, Poradnia Psychologiczna Dzieci, Młodzieży, Rodzin.

Tematem szkolenia był ,,Trening rozwoju osobistego i zawodowego – warsztaty interpersonalne.” Wykłady miały na celu rozwój różnorodnych umiejętności osobistych oraz kompetencji komunikacyjnych oraz pomoc w opanowaniu emocji w trudnych sytuacjach, komunikacji i krytykowaniu w sposób konstruktywny. Uczestnicy zdobyli wiedzę o typowych wyzwaniach życiowych i zasobach człowieka, nauczyli się jak diagnozować, zmniejszać i zapobiegać stresowi
w życiu i pracy. Trening rozwoju osobistego i zawodowego gwarantował wzrost zaufania do ludzi, wzrost otwartości, zwiększenie swobody wyrażania uczuć i myśli, elastyczność zachowania, poprawę samooceny, poczucie większej odpowiedzialności za swoje życie.