Warsztaty kompetencyjne dla wolontariuszy w gminie Kępice

Dnia 14 grudnia 2020r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Kępice odbyły się ostatnie już warsztaty kompetencyjne dla wolontariuszy projektu. Szkolenie na temat organizacji czasu wolnego osób starszych poprowadziła Pani Małgorzata Mogielnicka Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz Prezes Stowarzyszenia HORYZONT. Wolontariusze w praktyce poznali sposoby organizacji czasu wolnego osób starszych ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianej aktywności, która przyczyni się do zachowania jak najdłużej dobrej kondycji psychofizycznej. Pani Małgorzata Mogielnicka podzieliła się również swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami w pracy z osobami starszymi.