Warsztaty dla seniorów i opiekunów w gminie Ustka

W dniu 07.12.2018 roku w miejscowości Duninowo, odbyły się warsztaty aktywizujące dla seniorów i opiekunów. Temat warsztatów było „Asertywność – prawo do bycia sobą”.

Zostały omówione umiejętności stawiania granic, poszanowania samego siebie oraz innych osób.

Ćwiczono umiejętność zachowania się w sytuacjach trudnych, konfliktowych. Sprawdzono też własne podejście do asertywności.

Dodatkowo, w celu polepszenia elastyczności pracy mózgu, został  przeprowadzony wśród
seniorów trening pamięci i koncentracji.