Warsztaty artystyczne w klubach seniora w Kępicach

W ramach zajęć w Klubach seniora gościły dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przytocku. Warsztaty prowadziła Pani Olga Hanowska. Zajęcia miały na celu integrację i wymianę międzypokoleniowa. Wszystkie zajęcia zaczynały się zabawami integracyjnymi mającymi pokonać dystans i bariery oraz pomóc poznać się wzajemnie. Uczestnicy zajęć wzajemnie przygotowywali sobie naklejki z imionami dla łatwiejszego poznani się. W trakcie zajęć seniorzy rozmawiali z dziećmi jak wyglądało kiedyś życie dziecka. Co było a czego nie było. Jakie kiedyś były drogi, domy, sklepy, co można było kupić a co trzeba było zrobić samemu. W jakie gry bawiły się dzieci. Jakie ludzie mieli problemy co ich cieszyło a co utrudniało życie. Rozmowy były bardzo ciekawe, czasami zabawne.

Dzieci razem z seniorami malowały ilustracje do przedstawionych sytuacji z życia seniorów, które ukarzą się w wydanej na koniec publikacji.  Dzieci na podstawie opowieści i przy pomocy seniorów malowały jak wyglądały pola, sady, ogrody, pasieki, uprawa roli, drogi, pojazdy. Starali się wspólnie przedstawić co można było zobaczyć a czego teraz nie ma, co kiedyś było używane a teraz już tego nie można spotkać.

Wszystkim wspólne zajęcia dały wiele radości. Na dzieci czekał pyszny poczęstunku dietetyczne chrusty bez cukru. Dla wielu seniorów było to bardzo cenne i wzruszające spotkanie. Wiele dzieci w seniorach odnalazło przyszywana babcię lub dziadka.