Warsztaty aktywizujące dla seniorów w gminie Główczyce

Dnia 06.12.2018 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Główczycach odbyły się warsztaty aktywizujące dla seniorów. Tematem szkolenia była Asertywność – prawo do bycia sobą. Podczas szkolenia zostały omówione umiejętności stawiania granic, poszanowania samego siebie oraz innych osób. Seniorzy ćwiczyli umiejętność zachowania się w sytuacjach trudnych, konfliktowych. Sprawdzali również własne podejście do asertywności. Dodatkowo, w celu polepszenia elastyczności pracy mózgu, został przeprowadzony trening pamięci i koncentracji.

Tego dnia podczas szkolenia odwiedził seniorów Mikołaj wraz z wolontariuszami z małymi upominkami.  Wolontariusze z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia przygotowali dekoracyjne stroiki na świąteczne stoły dla seniorów. Wszyscy z zaangażowaniem pracowali przy ich tworzeniu a każdy upominek wywołał uśmiech na twarzy Seniora.